Rekisteriseloste – Ajaton tänään Tuki ry:n postituslista

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ajaton tänään Tuki ry

2. Rekisterin käytöstä vastaava henkilö
Informointiasiamies
osoite: Avain info PL 39, 00981 Helsinki
infolinja@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Ajaton tänään Tuki ry:n uutiskirjeiden tilaajat

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää sähköpostiosoitteistoa, jonka kautta Ajaton tänään Tuki ry tiedottaa toiminnastaan.

5. Rekisterin tietosisällöt
Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden sähköpostiosoitteen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä uutiskirjeen tilaajiksi.

7. Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin
Rekisteristä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

9. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisterin tiedot säilytetään ulkoisella kovalevyllä salasanalla suojattuna. Henkilötietoja ei säilytetä paperiversiona. Rekisterin käyttöoikeus on vain yhdistyksen informointiasiamiehellä ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla.

10. Tiedon korjaaminen
Postituslistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa yhdistyksen informointiasiamiestä poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

11. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdistyksen informointiasiamieheen.